Educació »Escola Municipal de Música Mestre Villar

Escola Municipal de Música Mestre Villar

 

 L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA “MESTRE VILLAR”

L’Escola de Música compta amb un Projecte Educatiu clarament definit  amb una programació anual al llarg del curs  que inclou audicions, activitats  extraescolars i concerts, entre altres tant de música moderna com de música clàssica i popular.

En aquest línia, l’Escola Municipal de Ròtova és pionera a la comarca en introduir la Música Moderna dins els seu curriculum educatiu amb la creació d’un departament exclusiu de Música Moderna que arreplega totes les inquietuds dels diferents grups de Rock, Jazz, Orquestres modernes, i altres estils musicals.


L’Escola Municipal de Música “Mestre Villar” està reconeguda per la Conselleria de Cultura Educació i Esport de la Generalitat Valenciana i compta amb personal docent titolat i altament qualificat.


OBJECTIUS DE L’ESCOLA DE MÚSICA?

•LA INICIACIÓ de molts xiquets i xiquetes en la formació musical, amb el particular afegit de fer-ho en el seu propi entorn.

•LA DINAMITZACIÓ cultural de l´entorn social, contribuint a artícular la societat civil quant  a valors i principis educatius i culturals.

 

FUNCIONAMENT

L'Escola de Música està oberta dilluns, dimarts i dijous en horari de vesprada. 

La direcció del Centre està a càrrec de Vicent Peiró Feliú, el qual coordina l'equip docent i no docent que conformen la plantilla de l'Escola. Al curs 2013/2014, hi ha 5 professors, més una auxiliar encarregada de la gestió adminsitrativa.

L'Escola Municipal de Música funciona baix la forma jurídica legal d'Organisme Autònom. La Junta de Govern es l'òrgan que regula el funcionament del Centre, supervisant el correcte desenvolupament de les activitats docents i el compliment dels criteris de qüalitat educativa i organitzativa de l'Escola.

En la Junta de Govern estan representats tots els grups polítics de l'Ajuntament i un representant de La Rotovense Musical. Actualment la presideix l'alcalde, la regidora d'educació, la regidora d'Hisenda, el director de l'escola, un regidor del grup Compromís per Ròtova, un representant de La Rotovense Musical, un representant dels pares i mares i dos tècnics municipals. 

Les especialitats musicals que s'imparteixen al Centre al curs 2013/2014 son les segúents: clarinet, saxofó, piano, percussió (batukada), flauta, bateria, solfeig d'adults, guitarra elèctrica, guitarra clàssica, trompa, trompeta, conjunt instrumental, cor, llenguatge musical i fasolet (Iniciació musical per a xiquets de 4 a 7 anys).

Al llarg del curs estan previsten diferents activitats per a potenciar l'aprenentatge de l'alumnat, mitjançant audicions musicals. Al curs 2013/2014 es realitzaran tres audicions: Nadal, Pasqüa i final de curs.

 

CONTACTE

Escola de Música Municipal de Ròtova
C/ Major, 4
46725-Ròtova
Telèfon: 962 957 007 

X Aniversari Escola de Música Municipal

Este curs 2015-2016 l'Escola de Música Municipal Mestre Villar celebra el seu X Aniversari, i per a festejar esta data, des de la direcció del Centre i l'Ajuntament de Ròtova s'han elaborat diverses activitats ques es realitzaran durant tot el curs.


Durant el primer trimestre del curs ha tingut lloc, junt amb el CRA Alfauir-Ròtova unes classes de batukada i un passacarrer amb els xiquets dels dos aularis, i per a decembre esta previst com cada any l'audició de Nadal.


En el segon trimestre també està prevista una altra col·laboració amb l'Aulari de Ròtova, amb una actuació de cançons populars.


I per finalitzar el curs, l'alumnat de l'Escola de Música Municipal Mestre Villar realitzarà una serie d'audicions: per un costat el grup del més menuts, els de Fasolet, i per l'altre els i les alumnes de Conjunt Instrumental, i una audició final el 28 de juny on es farà un REcordatori dels alumnes del 2007 al 2016 per a tot el que vullga assitir.


Enhorabona a tots per haver fet possible estos 10 anys d'Escola de Música Municipal Mestre Villar de Ròtova, des de l'Ajuntament donar les gràcies a tots els que ens donen el seu suport per una educació musical de qualitat.