Municipi »Saluda Alcade

 
Saluda Alcade

És per a mi una satisfacció dirigir-me a tots vosaltres i donar-vos la benvinguda a la pàgina web de l’Ajuntament de Ròtova. Des d’aci obrim una xicoteta finestra al món, gràcies a la qual pretenem que es conega la nostra història, la nostra cultura, les nostres festes, la nostra gastronomia i el nostre paisatge.
 
Espere que aquesta finestra virtual cumplisca dos funcions: Per un lloc,  apropar l’administració al ciutadà, facilitant els trámits, les consultes i la informació que necessiten; per un altre costat, que es convertisca en una porta oberta a tots aquells que vullguen visitar i conéixer el nostre poble.
 
Invite a tots vosaltres a que visiteu el nostre municipi. Vinga a Ròtova i prove les coques de dacsa i els nostres dolços i pastissos fets amb forn de llenya i passege pel nostre poble i els seus voltants. Ròtova és un poble menut d’interior de la comarca de la Safor. Vosté podrà disfrutar en Ròtova d’un turisme cultural i ambiental de qualitat. Envoltat per un paisatge de qualitat podrà disfrutar del contacte directe amb la naturalesa en agradables passejos a través de les nostres sendes. Comptem també en el nostre poble d’itineraris culturals i ambientals molt ben senyalitzats.
 
Aprofite per a dir que Ròtova és un municipi declarat turistic gràcies al Porrat de Sant Macià, el qual se celebra l’últim cap de setmana del mes de febrer. En el Porrat, el nostre poble es transforma en una festa en la qual tots els veins participen, i a més a més cada vegada ens visiten més persones any rere any.
 
Antonio García Serra – Alcalde de l’Ajuntament de Ròtova