Ajuntament i administració »Convocatòria Ple Ordinari Juliol 2017

Convocatòria Ple Ordinari Juliol 2017

Convocatòria Ple Ordinari 31 de Juliol de 2017

 L'Ajuntament Ple, de conformitat amb la resolució 179 de convocatòria del Sr. Alcalde President de 24 de juliol de 2017, celebrarà sessió ordinària el proper dilluns 31 de juliol a les 20 hores 15 minuts,que tindrà lloc en el Saló de Sessions d'este Ajuntament, per a tractar dels assumptes següents:

ORDE DEL DIA:

 

1.LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: 10 JULIOL DE 2017 I 17 JULIOL DE 2017.

2. DIES FESTIUS ALS EFECTES LOCALS PER A 2018 I DIES FESTIUS A EFECTES ESCOLARS CURS 2017-2018.

3. ADHESSIÓ MODIFICACIÓ CONVENI GENERALITAT VALENCIANA-ECOEMBES.

4.APROVACIÓ CONVENI PER A L'ADHESSIÓ PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS (DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA).

5. ORDENANÇA REGULADORA PAC ELECTRÒNIC DE L'AJUNTAMENT DE RÒTOVA.

6. INFORMES PRESIDÈNCIA.

7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÓRGANS DE GOVERN.

7.1) DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.

7.2) PRECS I PREGUNTES A L'ALCALDE I REGIDORS DELEGATS.

Descargar Pdf   
Convocatòria Ple Ordinari 28 de juliol de 2016
Descargar Pdf   
Convocatòria Ple Ordinari

RESOLUCIÓ ALCALDIA 181/2016

Convocatoria Ple Ordinari

26 d'Octubre a les 20:30 hores

Descargar Pdf   
Convocatòria de Ple Extraordinari

CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL SESSIÓ EXTRA ORDINARIA

30 de novembre a les 20:00 hores, amb una única ordre del dia: Pla econòmic financer. IFS 2016 DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

Descargar Pdf   
Convocatòria Ple Ordinari

Convocatòria Ple ordinari 8 de maig de 2017

 

Descargar Pdf   
Acta Ple Ordinari 23 de desembre de 2015
Descargar Pdf   
Acta Ple Extraordinari de 23 de novembre de 2015
Descargar Pdf   
PLE EXTRAORDINARI 23 DE NOVEMBRE DE 2015

PART 1/2

PART 2/2

Acta Ple Extraordinari de 9 de novembre de 2015
Descargar Pdf   
PLE ORDINARI 26 D'OCTUBRE DE 2015

Acta Ple Ordinari 26 d'octubre de 2015
Descargar Pdf   
PLE ORDINARI 28 DE SETEMBRE DE 2015

Acta Ple Ordinari 28 de setembre de 2015
Descargar Pdf   
PLE EXTRAORDINARI 18 DE SETEMBRE DE 2015

Acta Ple Extraordinari de 18 de setembre de 2015
Descargar Pdf   
Ple Extraordinari 24 de juliol de 2015

Acta Ple Extraordinari de 24 de juliol de 2015
Descargar Pdf   
Acta Ple Extraordinari de 6 de juliol de 2015
Descargar Pdf   
Ple Extraordinari de 6 de juliol de 2015

Acta Ple Extraordinari de 13 de juny de 2015
Descargar Pdf   
Graviació Ple Extraordinari 13 Juny 2015

Acta ple extraordinari i urgent de 20 de maig de 2015
Descargar Pdf   
Gravació Ple Extraordinari i urgent Maig

Acta Ple Extraordinari de 27 d'abril de 2015
Descargar Pdf   
Gravació Ple 27 d'Abril