Escola de Música Mestre Villar de Ròtova.

In memoriam

Elena Alborch Camarena


Elena Alborch Camarena

En el carrer major, 4 al costat de l'edifici de l'ajuntament s'ubica l'escola de música "Mestre Villar".

La música és el fet cultural que ens caracteritza com a valencians, és per això que l’educació musical ha de tindre un paper protagonista en la cultura del nostres pobles. Amb l’adequació de l'Escola de Música Mestre Villar al carrer Major, l’Ajuntament va posar a l’abast de tots una Escola de Música pública, amb professionals altament qualificats, compromesa amb el poble, que fa possible que els nostres fills i filles gaudisquen d’una educació musical de qualitat, flexible i oberta. Que arreplegue totes les sensibilitats i inquietuds i que dinamitze el fet musical entre tots els nostres conciutadans. En definitiva una infrastructura al servei de la cultura, un instrument al servei de la música.

 

 L’Escola Municipal de Música “Mestre Villar” és una infrastructura educativa capdavantera en la comarca i una oportunitat per tots i totes de gaudir d’una educació musical de qualitat, on els instruments populars valencians, el cant coral i els instruments de corda juntament amb els instruments de vent, la percussió i el piano, troben un espai comú per al seu desenvolupament

Professors titulats imparteixen les ensenyances musicals de violí, violoncello, dolçaina i tabal, clarinet, flauta, trompeta, saxofon, percussió, oboe, trompa, trombó, coral i piano.


Contacte Escola de Música Mestre Villar

C/Major 4

Tel. 96 295 70 07