Municipi »Informació del municipi

Informació del municipi.


Ròtova:

Municipi en la comarca de La Safor (València)

Gentilici: 

Valencià: Rotoví / Rotovina 
Castellà: Rotovense 
 
Població (2009):

1.350 habitants
 
 
Superfície:

7,5 Km2 
 
Densitat (2009): 

180 hab./Km2 
 
Altitut: 

74 m

Ròtova es troba a l'interior de la comarca de La Safor en la conca del riu Vernissa, a poca distancia de Gandia i Ontinyent, a 80 km. de la ciutat de València. Diversos i importants jaciments arqueologics com el Barranc Blanc, Forat de l'Aire Calent, etc. confirmen la presència humana en la zona des del Paleolític, i en l'abric de la Penya Roja s'ha constatat la presència humana més remota de la comarca.Troballes arqueològiques han descobert l'existència d'una vila romana en el lloc.

D'un temps més proper al nostre, és el Castell de Borró de l'època musulmana.

Pel terme de Ròtova podem trobar l'aqüeducte, d'uns 5 km., del segle XV, de factura gòtic mudejar, que portava aigua al Convent des de la Font de Batlamala (Falzia i Finestra).

Un edifici important de la població és l'antic Palau dels Comtes de Ròtova que data del Segle XVII. Es la típica casa senyorial en gran façana, almenes, i on encara es pot vore l'antic escut de la família.

L'església de Ròtova es constituix en 1534 i l'edifici actual data del sigle XVIII, i és d'estil neoclàssic valencià. En ella es troba l'imatge de la Verge de la Salut, que va ser portada a la població després del decret de desamortitzacio de Mendizaval des del Convent de Sant Jeroni de Cotalba.

Del segle XIX i principis del XX trobem un antic molí d'aigua, una menuda ermita, un riurau per a l'elaboració de la pansa, un balneari, a més d'un barri de cases de característiques molt especials.

 Ver mapa más grande