Municipi »Contacte Ajuntament de Ròtova

Contacte Ajuntament de Ròtova

Direcció i telèfons:

 AJUNTAMENT DE RÒTOVA
 C/ MAJOR, 2
 CIF P4622000J
 46725-RÒTOVA

Telèfon: 962957011

Fax: 962957009

e-mail: registregeneral@rotova.es

Altres telèfons d'interés:

Policia Local: 628 274 277

Centre de Salut Ròtova (Cita Prèvia): 962 829 805

Urgències Ador: 962 829 981

Escola de Música Mestre Villar: 962 957 007

Escoleta Infantil Municipal: 699 642 507 (8:00-18:00h)

Tourist Info-Centre Polivalent: 962 835 316