Ajuntament i administració »Convocatòria de Ple Extraordinari

Convocatòria de Ple Extraordinari

CONVOCATÒRIA PLE MUNICIPAL SESSIÓ EXTRA ORDINARIA

30 de novembre a les 20:00 hores, amb una única ordre del dia: Pla econòmic financer. IFS 2016 DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.Descargar Pdf