Ajuntament i administració »Convocatòria Ple Ordinari Juliol 2017

Convocatòria Ple Ordinari Juliol 2017

Convocatòria Ple Ordinari 31 de Juliol de 2017

 L'Ajuntament Ple, de conformitat amb la resolució 179 de convocatòria del Sr. Alcalde President de 24 de juliol de 2017, celebrarà sessió ordinària el proper dilluns 31 de juliol a les 20 hores 15 minuts,que tindrà lloc en el Saló de Sessions d'este Ajuntament, per a tractar dels assumptes següents:

ORDE DEL DIA:

 

1.LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: 10 JULIOL DE 2017 I 17 JULIOL DE 2017.

2. DIES FESTIUS ALS EFECTES LOCALS PER A 2018 I DIES FESTIUS A EFECTES ESCOLARS CURS 2017-2018.

3. ADHESSIÓ MODIFICACIÓ CONVENI GENERALITAT VALENCIANA-ECOEMBES.

4.APROVACIÓ CONVENI PER A L'ADHESSIÓ PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS (DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA).

5. ORDENANÇA REGULADORA PAC ELECTRÒNIC DE L'AJUNTAMENT DE RÒTOVA.

6. INFORMES PRESIDÈNCIA.

7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÓRGANS DE GOVERN.

7.1) DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.

7.2) PRECS I PREGUNTES A L'ALCALDE I REGIDORS DELEGATS.Descargar Pdf