Ajuntament i administració »Bonificació de l'impost d'obres a La Rotovense Musical

Bonificació de l'impost d'obres a La Rotovense Musical

L’Ajuntament de Ròtova bonificarà al 100% la taxa municipal d’obres a La Rotovense Musical
 
La Corporació Municipal portarà al pròxim Ple Municipal la proposta d’alcaldia de bonificar íntegrament l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres de l’Ajuntament de Rótova a La Rotovense Musical, corresponent a la llicència d’obra que ha sigut sol·licitada amb motiu de la construcció de la primera Fase de la Casa de La música, per a assaig, actuació i reunió de la Societat Musical.
Considerant que les obres de construcció que proposa efectuar La Rotovense Musical són susceptibles de ser declarades d’especial interés, l’alcalde ja havia dictat la pertinent autorització de llicència d’obres parcialment bonificada; la proposta que es presentarà Ple el pròxim 1 de desembre és la bonificació de la resta de la taxa, aconseguint el 100% de la mateixa, atenent la ferma voluntat de l’Ajuntament de contribuir al desenrotllament cultural i educatiu del municipi de Ròtova i col·laborant amb La Rotovense Musical en tot el que puga beneficiar els ciutadans de Ròtova.