Ajuntament i administració »SALARI JOVE 2014

SALARI JOVE 2014

L'Ajuntament contracta gràcies a la concessió d'ajudes de la Conselleria SALARI JOVE 2014, a dos jóvens del municipi. Els contractes es van iniciar el passat 19 de desembre i es prolongaran fins al 30 de juny de 2015. L'ajuda concedida per a la contractació ascendix a 11.348’40 €. Els perfils seleccionats corresponen estrictament als requisits que marquen les bases de la convocatòria als ajuntaments per a poder contractar; en esta ocasió segons els llistats facilitats pel SERVEF, s'ha contractat a dos jóvens desempleades amb la titulació de Tècnic medio d'ajuda a domicili i Tècnic medio d'auxiliar de jardineria.