Ajuntament i administració »-Expedient 5/2013 Construcció ADL, Centre de formació 2ª fase DL 1/2009 de febrer de 2009 (subvenció PIP)

-Expedient 5/2013 Construcció ADL, Centre de formació 2ª fase DL 1/2009 de febrer de 2009 (subvenció PIP)